Welkom

Welkom op de website van Advocatenkantoor Frijns.

Op deze website kunt U informatie vinden over Advocatenkantoor Frijns, het gratis kennismakingsgesprek en de rechtsgebieden welke worden behandeld. Daarnaast zijn nog een aantal nuttige links opgenomen, waaronder de algemene voorwaarden en de geschillenregeling.

Ik hoop dat de inhoud van deze website voor u aanleiding is om nader met mij kennis te maken.

Biografie

Welkom op de website van Advocatenkantoor Frijns.

Op deze website kunt U informatie vinden over Advocatenkantoor Frijns, het gratis kennismakingsgesprek en de rechtsgebieden welke worden behandeld. Daarnaast zijn nog een aantal nuttige links opgenomen, waaronder de algemene voorwaarden en de geschillenregeling.

Ik hoop dat de inhoud van deze website voor u aanleiding is om nader met mij kennis te maken.

Rechtsgebieden

Arbeids- en ontslagrecht

Ontslagrecht;
Arbeidsvoorwaarden;
Arbeidscontracten op maat;
Agentuurovereenkomsten;
Sociaal zekerheidsrecht;
Overeenkomst van opdracht;
Cursussen arbeidsrecht voor de praktijk.

Geschillen onroerend goed

Koop en verkoop onroerende zaken;
Verborgen gebreken (non-conformiteit);
Hypotheekrecht;
Vruchtgebruik;
Erfdienstbaarheid;
Erfpacht;
Appartementsrecht;
Overige gebruiksrechten op onroerende zaken.

Huur bedrijfs- en woonruimte

Huur en verhuur bedrijfs- en woonruimten;
Incasso huur;
Ontbinding huurcontracten wegens wanprestatie;
Verlaging huurprijs in verband met achterstallig onderhoud e.d;
Huurcontracten voor ondernemingen en particulieren;
Procedures terzake ontruiming;
Huurprijsgeschillen;
Indeplaatsstelling huur bedrijfsruimten.

Personen- en familierecht

Echtscheidingen;
Mediation;
Alimentatie;
Omgangsregeling;
Beëindiging samenlevingsverband of geregistreerd partnerschap;
Wijziging gezag over minderjarigen;

Verbintenissenrecht en onrechtmatige daad

overeenkomsten- of contractenrecht

aansprakelijkheidsrecht

bijzondere overeenkomsten

onrechtmatige daad

Gratis spreekuur

Advocatenkantoor Frijns wil graag nader met u kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek. Samenwerking geschiedt altijd op basis van vertrouwen en dit vertrouwen moet simpelweg verdiend worden. U kunt daarom op een van onderstaande wijzen contact opnemen voor het maken van een afspraak. Tijdens een dergelijke kostenloze bespreking kan het juridische probleem kort geïnventariseerd worden, de mogelijkheden besproken worden en een inschatting van de te verwachten kosten en tijd worden gegeven. Nadien staat het u vrij om al dan niet het kantoor uw belangen te laten behartigen.

Contact

Bezoekadres:
Tongerseweg 166 Maastricht

Correspondentieadres:
Bilserbaan 12
6217 JG MAASTRICHT

T 043 – 3 50 05 31
M 06 – 30 06 19 69

E info@frijns.eu

© 2019 Advocatenkantoor Frijns | Bilserbaan 12, 6217 JG MAASTRICHT | Tel. 043 – 3 50 05 31 Mobiel 06 – 30 06 19 69 Mail info@frijns.eu