Advocatenkantoor Frijns


Expert in civiel recht

Advocatenkantoor Frijns wil graag nader met u kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek. Samenwerking geschiedt altijd op basis van vertrouwen en dit vertrouwen moet simpelweg verdiend worden. U kunt daarom op een van onderstaande wijzen contact opnemen voor het maken van een afspraak. Tijdens een dergelijke kostenloze bespreking kan het juridische probleem kort geïnventariseerd worden, de mogelijkheden besproken worden en een inschatting van de te verwachten kosten en tijd worden gegeven. Nadien staat het u vrij om al dan niet het kantoor uw belangen te laten behartigen.

Rechtsgebieden

Arbeids- en ontslagrecht


Ontslagrecht; Arbeidsvoorwaarden; Arbeidscontracten op maat; Agentuurovereenkomsten; Sociaal zekerheidsrecht; Overeenkomst van opdracht; Cursussen arbeidsrecht voor de praktijk


Personen- en familierecht


Echtscheidingen; Mediation; Alimentatie; Omgangsregeling;Beëindiging samenlevingsverband of geregistreerd partnerschap; Wijziging gezagover minderjarigen;


Rechtsgebieden-register


Mr. N.P.J. Frijns heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Personen- en familierecht
- Arbeidsrecht
- Huurrecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Geschillen onroerend goed


Koop en verkoop onroerende zaken; Verborgen gebreken (non-conformiteit); Hypotheekrecht; Vruchtgebruik; Erfdienstbaarheid; Erfpacht; Appartementsrecht; Overige gebruiksrechten op onroerende zaken.

Verbeurtenissen-recht of onrechtmatige daad


overeenkomsten- of contractenrecht; aansprakelijkheidsrecht; bijzondere overeenkomsten; onrechtmatige daad


Huur bedrijfs- en woonruimte


Huur en verhuur bedrijfs- en woonruimten; Incasso huur; Ontbinding huurcontracten wegens wanprestatie; Verlaging huurprijs in verband met achterstallig onderhoud e.d; Huurcontracten voor ondernemingen en particulieren; Procedures terzake ontruiming; Huurprijsgeschillen; Indeplaatsstelling huur bedrijfsruimten.


Norbert Frijns 

Op 13 december 1965 werd ik geboren in Maastricht en hier ben ik tot op heden niet meer echt weggeweest. Na mijn HAVO eindexamen lonkte de techniek en volgde ik de studierichting elektronica aan de MTS. Met dat diploma in de hand wachtte een jaar diensttijd in Amersfoort en Seedorf (D) op mij. Tijdens mijn diensttijd werd ik kaderlid van de Vakbond Voor Dienstplichtige Militairen en volgde ik de interne opleiding tot vertrouwensman, een soort van advocaat voor het tuchtrecht. Op die manier heb ik een behoorlijk aantal dienstplichtigen - niet zonder succes - bijgestaan als ze voor hun Kapitein of Ritmeester moesten verschijnen. 

Tijdens mijn diensttijd heb ik ook mijn colloquium doctum behaald dat mij toegang verschafte tot de Universiteit Maastricht.

Met specialisatie civiel recht studeerde ik in 1995 af en na even als voluntaire te hebben gewerkt werd ik in 1996 als advocaat beëdigd door de Rechtbank Maastricht om in Landgraaf en daarna bij van Dijk Advocaten in Maastricht als advocaat en toen nog procureur te werken. Sedert 2003 werk ik als zelfstandig advocaat. Eerst in samenwerking met Leliveld Advocaten en vanaf 2007 onder mijn eigen naam: Advocatenkantoor Maastricht.

Mijn omgang met cliënten en aanpak van zaken wordt gekenmerkt door een sterke persoonlijke band en een streven naar een oplossingen, als het kan zonder dat er een rechter aan te pas komt . Door mijn specialisatie in het civiele recht houd ik mij voornamelijk bezig met arbeidsrecht, huurrecht, handelsrecht en familierecht.

Contact